atgrąžyti

1 atgrąžýti iter. 1 atgręžti: 1. Jau žirgai pakinkyti, į vartus atgrąžýti Š. | refl.: Kad aš tau uždeginsiu (užkirsiu), tai lėksi neatsigrąžýdamas! Sml. 2. Aš jam atgrąžaũ Lp. \ grąžyti; apsigrąžyti; atgrąžyti; pagrąžyti; sugrąžyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apsigrąžyti — 1 apsigrąžyti iter. 1 apgręžti 1 (refl.): Su dideliais karais mūsų klaime neapsigrąžysi Trgn. Išlipau iš grabės, apsigrąžiaũ ir vėl einu Ss. Tie vaikai tai apsigrąžydami tik valgyt ir valgyt Sml. grąžyti; apsigrąžyti; atgrąžyti; pagrąžyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grąžyti — 1 grąžyti, grą̃žo, grą̃žė K; SD89, L, J 1. iter. 1 gręžti 1: Uošvė lydėjo, bernelį grąžė – oi sugrįžk sugrįžk, jaunas berneli (d.) Lp. Ant kalnelio giltinėlė stovėdama, į šalį galvelę grąžydama Š. Akimis grąžo rš. | Grąžiaũ (myniau į kitą pusę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrąžyti — 1 pagrąžyti 1. iter. 1 pagręžti: Eik, pagrą̃žai kiek (kiaules) OG289. | refl.: Meška pasiraivė, pasigrąžė (ps.) Nč. 2. tr. sugrąžinti, atiduoti (skolą): Nei kapeikos nepagrąžė Lp. grąžyti; apsigrąžyti; atgrąžyti; pagrą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugrąžyti — 1 sugrąžyti žr. 1 sugrąžinti: 1. Sugrąžyk nuo iškados stotkus, tai paporysiu pasaką Kb. | Nuometai audžiami aštuonytai, sugrąžytu audimo būdu rš. 2. Skolą sugrąžė Vlk. Sugrąžyk dabar to vyro moterį Ch1Moz20,7. grąžyti; apsigrąžyti; atgrąžyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.